Personalisatie van elektronische dienstverlening

Een betere dienstverlening naar klanten en burgers is een blijvend belangrijk thema. Steeds meer ontwikkelingen vinden plaats rondom persoonlijke dienstverlening via het Internet, zowel bij de overheid als bij bedrijven. Naast praktijkervaringen van koplopers komt er ook steeds meer informatie beschikbaar uit onderzoek.

Dit was voor ICTU, de Universiteit Twente en het Telematica Instituut reden om het initiatief te nemen voor een kleinschalig, besloten seminar, waar aan de hand van concrete cases ervaringen gedeeld kunnen worden.

Case presentaties

Het programma draaide om een drietal korte presentaties van een case: praktijkervaringen van een gemeente (Den Haag), de Student Portal van de Universiteit Twente ontwikkeld door Monito, en een bank/verzekeraar. De cases gaan in op:

  • dit willen we bereiken met onze personaliseringsinspanningen;
  • dit doen we nu al in de praktijk;
  • zo ziet de gebruiker de personalisering in de praktijk terug op haar scherm;
  • dit weten we over de effecten aan de kant van de organisatie (bijvoorbeeld kostenbesparing, vermindering baliecontacten, groter beroep op helpdesk, etc.);
  • dit weten we over de effecten/waardering aan de kant van de gebruikers.

Case presentatie Monito

Hieronder kunt u de door Monito gehouden presentatie downloaden.

Personalisatie van elektronische dienstverleningPersonalisatie van elektronische dienstverlening (45,4 kB)

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl