Digitaal kantoor

Wegens steeds toenemende file druk wordt er steeds meer thuisgewerkt. Een digitaal kantoor kan dan een uitkomst bieden. Echter niet alleen voor decentraal (samen) werken is het handig, ook voor startende of kleine bedrijven die ondersteunende taken (nog) niet kunnen uitbesteden is een dergelijke applicatie voordelig.

Ontwikkeld vanuit duidelijke behoefte

Oorsponkelijk is het digitale kantoor ontwikkeld vanuit eigen behoefte. Het delen van informatie en het centraal en overzichtelijk bijhouden van gegevens was hierbij het uitgangspunt.

Veelzijdige functies

Het digitale kantoor biedt veelzijdige functies en ondersteunt een breed aantal bedrijfsprocessen. Een beknopt overzicht:

  • Adresboek (bedrijven en personen)
  • Projecten (met status per project)
  • Urenregistratie per project
  • Urenafhandeling flex-werkers
  • Dagdeelregistratie (vrije dagen & overwerk)
  • Declarabiliteit rapportages
  • Facturen beheer (incl. betaalsnelheid en reminders)
  • Omzet verdeling, winst en prognose rapportages
  • Product contracten beheer
  • Reminders (periodiek)

Overal toegankelijk

Het is een online kantoor, dus overal (ook mobiel) toegankelijk.

Working outside

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl