Community inzichten delen

Door de huidige stand van de technologie wordt kennis steeds makkelijker voor een breed publiek beschikbaar gesteld en verspreid. Hoe meer specifieke een tool hiervoor ontwikkeld is, hoe effectiever de uitwisseling vaak verloopt.

Gestructureerd tools en methoden delen

Wanneer een community rondom een bepaald thema is opgericht, is er vaak al een bepaalde structuur of in elk geval gezamenlijke taal waarin samengewerkt wordt. Op basis hiervan is een meer gedetailleerde slag gemaakt voor het delen van inzichten.

Design and Emotion Society

De Design and Emotion Society is een platform dat zich bezighoudt met het ontwerpen voor emoties in de breedste zin van het woord.

Voor de Design and Emotion Society is een web instrument op maat ontwikkeld. Hierin kunnen tools aangeboden worden in verschillende categorieen (radicale of incrementele innovatie) en in verschillende stadia (fasen in het ontwerp proces):

  • Begrijpen van de gebruiker/markt
  • Verkennen van ideeen en concepten
  • Ontwerp specificatie
  • Testen en evalueren
  • Markt implementatie
Design and emotion site

Ga naar het totaaloverzicht van alle 32 innovaties.

Monito BV - Postbus 715 - 7500 AS Enschede - 053-431 05 91 - info@monito.nl - www.monito.nl